Spring til indhold

Medlemmer

Organisation:

 

Repræsentant:

Suppleant:

Vordingborg Kommune (formand + næstformand)

Fmd. Anders J. Andersen

Næstfmd. Eva Sommer-Madsen

Danmarks Jægerforbund

Johnny Andersen

Danmarks Naturfredningsforening

Martin Vestergaard

Danmarks Sportsfiskerforbund

Tommy Clausen

Dansk Kano og Kajakforbund

Jan Nielsen

Dansk Landbrug

Jesper Øbo Johansen

Jens Kahr

Dansk Ornitologisk Forening

 

Flemming Pagh Jensen

Bo Kayser

Dansk Skovforening

Nicolai Oxholm Tillisch

Peter Oxholm Tillisch

Friluftsrådet

Bjarne Nielsen

Museum Sydøstdanmark
Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg

Kristoffer Buck Petersen

Naturstyrelsen Storstrøm
Egehus, Tingsted
4800 Nykøbing F.

Torben Hviid

Jane Skov Lind

 

Sekretariat:

Vordingborg Kommune
Byg, Land og Miljø - Team Land
Strategi og Kommunikation
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

 

 

 

 

 

Rolf Hoelgaard
Byg, Land & Miljøchef
roho@vordingborg.dk

Jette Stauner
Naturmedarbejder
jsta@vordingborg.dk
Telefon: 5536 2495

Mads Brinck Lillelund
Natur- og vandløbsmedarbejder
mkld@vordingborg.dk
Telefon: 5536 2418/ 2113 6995

Katrine Ohm Dietrich
Udviklingskonsulent
kdie@vordingborg.dk
Telefon: 2533 1878

 

Pr. november 2021