Spring til indhold

Om miljørådet

 • Miljørådets formål er at fungere som dialogforum mellem kommunen og borgerne i emner, der relaterer sig til natur, miljø, formidling, friluftsliv, planlægning i det åbne land og bæredygtighed/LA21.
 • Miljørådet er sammensat af repræsentanter fra
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Friluftsrådet
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Dansk Skovforening
  • Dansk Landbrug
  • Danmarks Sportsfiskerforening
  • Danmarks Jægerforbund
  • Naturstyrelsen – Storstrøm
  • Danmarks Kano- og Kajakforbund
  • Museum Sydøstdanmark
  • Vordingborg Kommune