Spring til indhold

Tag temperaturen på friluftslivet

  • Miljørådet forholder sig ikke til alle former for friluftsliv, men laver i rapporten en afgrænsning af emnet.
  • Rapporten giver en vision og en række anbefalinger fra Miljørådet til styrkelse af friluftslivet i Vordingborg Kommune.
  • Rapporten giver en oversigt over i hvilket omfang rådets anbefalinger allerede er fulgt, og hvor der er forbedringsmuligheder.
  • Rapporten har endeligt en række oversigter over faciliteter, foreninger m.v.
  • Læs rapporten.