Spring til indhold

Tag temperaturen på naturen 2011

  • Rapporten giver de første bud på hvordan naturtilstanden er i Vordingborg Kommune vurderet af Vordingborg Kommune og medlemsorganisationerne af Miljørådet.
  • Rapporten beskriver resultaterne af kommunens nyregistrering af kommunens lysåbne naturtyper.
  • Rapporten indeholder desuden de anbefalinger, som Miljørådet er enige om at give til det videre arbejde med at beskytte og udvikle naturen i kommunen.
  • Læs rapporten.